keskiviikko 11. helmikuuta 2009

Mustavuoren luontoalue säästettävä lyhytnäköiseltä ahneudelta

Mustavuoren monimuotoinen luontokokonaisuus Pohjois-Vuosaaressa on ainutlaatuinen helmi Helsingissä. Sen luonnon monimuotoisuus perustuu kallioperän erikoislaatuisuuteen, joka poikkeaa koko muusta Helsingistä. Yleensä kallioperä on graniittia tai gneissiä. Vain Mustavuorella on tuli- ja tuhkaperäisiä, metamorfoosisia kivilajeja sekä runsaasti kalkkia ja siitä syntynyttä marmoria.

Kahden miljardin vuoden takaisista tapahtumista alueella todistavat näkyvissä olevat tyynylaavakalliot, joita syntyy vain tulivuoren purkauksissa.

Suomen Ympäristökeskus on todennut koko Mustavuoren metsäisen kallioalueen
valtakunnallisesti arvokkaaksi maiseman- ja luonnonsuojelun kannalta sekä biologisesti erittäin arvokkaaksi. Uudenmaan kallioalueitten kartoitus julkaistiin vuonna 2004.

Mustavuoren eteläosa, ns. Pohjois-Vuosaaren asemakaava-alue, on seudullinen ulkoilualue, jossa ulkoilee Liikuntaviraston vuoden 2001 laskelman mukaan 53 000 ulkoilijaa vuodessa. Tämän alueen rakentaminen ei siis ole paikallinen asia.

Rakentaminen poistaisi tuhansilta nuorilta jännittävät kalliot ja korpia, lehtoja, niittyjä ja soita sisältävän monipuolisen luontokoulun, joka on myös linnustoltaan ainutlaatuisen rikas. Korvaavaksi virkistysalueeksi ehdotettu autio täyttömäki ei korvaa nuorille tätä luontokoulua eikä metsäharrastuksia voi myöskään siirtää luonnonsuojelualueelle.

Kaavoitusalue toimii suojavyöhykkeenä Naturaan merkitylle luonnonsuojelualueelle, Mustavuoren lehdolle. Jos nykyinen massaulkoilualue poistetaan asukkaitten käytöstä, Helsingin arvokkain lehto tallautuisi ihmisten tahattoman kulutuksen alle.

Suunnittelualueella on geologisten ja luontoarvojenarvojen lisäksi muinaismuistolain nojalla suojeltuja tykkiteitä ja linnoituslaitteita sekä mm. vanha marmorikaivos. Museovirasto teki kesäkuussa 2008 esityksen Mustavuoren alueen liittämisestä valtakunnallisesti arvokkaitten historiallisten alueitten luetteloon (VAT).

Mustavuoren monin tavoin arvokas alue on kaavoitetava kokonaisuudessaan luonto- ja virkistysalueeksi.

Allekirjoita tämä adressi osoitteessa
http://www.adressit.com/mustavuorenpuolesta

Ei kommentteja: