perjantai 20. helmikuuta 2015

Mietteitä Vuosaaren kaavoituksesta

Helsingin uudessa yleiskaavaluonnoksessa, joka on nyt ollut nähtävillä, tunnustetaan laajojen yhtenäisten luontoalueiden merkitys. Luontoalueita ei pidä pilkkoa pieniksi viheralueiksi, jotka eivät oikeastaan ole luontoa, vaan ns. reuna-aluetta.

Vuosaaressa on laajoja metsäalueita ja siis aitoa luontoa. Ne ovat meille tärkeitä virkistymispaikkoja ja luonnon monimuotoisuuden kannalta välttämättömiä.

Uusi yleiskaava lähtee kuitenkin nakertamaan Mustavuoren kallioalueen eteläreunaa ja Uutelan kanavan itäpuolta. Aikoinaan asukkaille vakuuteltiin, että Uutelan kanava on rakentamisen ehdoton raja, vaan eipä olekaan. Nyt sinne ehdotetaan rakentamista.

Niinisaarentien pohjoispuolen vanha asemakaava, joka ulottui melkein luonnonsuojelualueelle, hylättiin helmikuussa 2009 ja kaupunkisuunnittelulautakunta kehoitti virastoa kaavoittamaan koko alueen virkistysalueeksi. Virasto ei tehnyt lautakunnan päätöksen mukaan, vaan jätti alueen kaavoittamatta, uinumaan tähän yleiskaavaan saakka. Nyt sinne suunnitellaan taas rakentamista.

Yleiskaavaluonnoksen käsittelyssa lautakunnassa 16.12.2014 vuosaarelainen valtuutettu Jape Lovén teki hyvät ehdotukset, joilla pienennettiin Meri-Rastilan rannan ja Mustavuoren eteläosan rakentamisvarausta. Kiitos Japelle siitä, että hän otti huomioon vuosaarelaisten enemmistön mielipiteet.

Lovénin laatima lausuma Mustavuoren osalta oli tällainen:.”Pienennetään Pohjois-Vuosaaren asuntovaltaista aluetta pohjoisesta siten, että Mustavuoren kokonaisuus säilyy rakentamattomana.”

Kaavan tekstiosaan tuo muutos ei kuitenkaan ole vaikuttanut. Siellä sanotaan: ”..yleiskaavassa osoitetaan alue edelleen rakentamiseen ja alueen suunnittelun pohjaksi otetaan edellisen asemakaavaluonnoksen kerrosalamäärä, n. 100 000 k-m2, joka tarkoittaisi asuntoja noin 2000 uudelle asukkaalle ”
Eli samat asemakaavapläntit meille taas tullaan tyrkyttämään (kuten Marja Piimies vihjaisi kaavan yleisöesittelyssä). Ei sinne muulla tapaa saa mahtumaan 2000 asukasta. Myös ”Uusien asuntojen määrä” -kartassa, jota vilautettiin eräässä kaavatilaisuudessa, Niinisaarentien pohjoispuolella oli melkoinen keskittymä. En löytänyt materiaalista nyt sitä karttaa.

Uudessa yleiskaavaluonnoksessa on eräs ongelma. Siinä ei määritellä rakentamisen ja luonnon välistä rajaa tarkasti. On vain merkitty sinne päin pikselineliöitä, jotka määrittävät rakentamisen määrän, mutta ei rajoja. Miten laajalle rakentaminen sitten leviää, riippuu siitä, mitä rakennetaan, torni- kerros- vai pientaloja.


Nyt on aika sanoa yleiskaavaluonnoksesta mielipiteensä. Siihen on jokaisella oikeus. Sen pitää olla virastossa viimeistään 27.2. Mielipiteen ei tarvitse olla pitkä ja kattava. Mustavuorella hiihtelijät voisivat kertoa virastolle vaikka vain sen, että Mustavuoren lenkkeilyaluetta ei saa rakentaa. Mielipide lähetetään kirjaamoon os. helsinki.kirjaamo@hel.fiEi kommentteja: